Unit - Tartiilaa

Unit

Daftar Unit

Logo assets/logo-unit/jRKZ7z1didhb6rWPRZILPov3nT80kP57MhJXrTK2.png

Tartiilaa Care

Tartiilaa Care ialah unit Tartiilaa yang bergerak di bidang kemanusiaan. Diketuai oleh Riza Fauzi Saputra.

6281387266898

@ tartiilaa.care

@ tartiilaa.care

tartiilaa.care@gmail.com

Logo assets/logo-unit/1aX7rJBWDoSgdm1ZS9FXxzemeiLbcKNppnVGSJZS.png

Tartiilaa Store

Tartiilaa Store ialah unit Tartiilaa yang bergerak di bidang perniagaan. Diketuai oleh Hendra.

@ tartiilaa.store

@ tartiilaa.store

tartiilaa.store@gmail.com

Logo assets/logo-unit/kQPlwlZwFbFwAffxLSIEK2cJKdUxyrd0CT90utXt.png

Sedekah Seribu Sehari

Sedekah Seribu Sehari ialah program sedekah sedikit, minimal seribu sehari dari rumah, yang dikumpulkan setiap bulan ke Tartiilaa

6281912880635

@ s3_tartiilaa

Logo assets/logo-unit/XkeiyhVWNYPszmqT1Hrte5TsNEitgIFBoawuHFvD.png

Baitulmaal Tartiilaa

Baitulmaal Tartiilaa ialah unit Tartiilaa yang bergerak di pengumpulan dana umat. Memiliki sub unit Tartiilaa Care

6285926095161

admin@baitulmaal.tartiilaa.com

baitulmaal.tartiilaa.com